maison à vendre 3 pièces - 78,65 m2 MONTAUBAN - 82

Ref : 24293
161 500 €
 • Honoraires charge vendeur
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_0EB9BF46-2B86-4394-8B82-31FE5C9DAE40.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_0EB9BF46-2B86-4394-8B82-31FE5C9DAE40.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_0EB9BF46-2B86-4394-8B82-31FE5C9DAE40.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_0EB9BF46-2B86-4394-8B82-31FE5C9DAE40.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_0EB9BF46-2B86-4394-8B82-31FE5C9DAE40.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_0EB9BF46-2B86-4394-8B82-31FE5C9DAE40.jpg', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_0EB9BF46-2B86-4394-8B82-31FE5C9DAE40.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_0EB9BF46-2B86-4394-8B82-31FE5C9DAE40.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_48845613-4ADD-44CD-A766-A0FC0AFF661B.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_48845613-4ADD-44CD-A766-A0FC0AFF661B.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_48845613-4ADD-44CD-A766-A0FC0AFF661B.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_48845613-4ADD-44CD-A766-A0FC0AFF661B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_48845613-4ADD-44CD-A766-A0FC0AFF661B.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_48845613-4ADD-44CD-A766-A0FC0AFF661B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_48845613-4ADD-44CD-A766-A0FC0AFF661B.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_48845613-4ADD-44CD-A766-A0FC0AFF661B.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_D61C1B00-1BE9-44A4-9FBF-5BF8D62BA9D3.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_D61C1B00-1BE9-44A4-9FBF-5BF8D62BA9D3.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_D61C1B00-1BE9-44A4-9FBF-5BF8D62BA9D3.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_D61C1B00-1BE9-44A4-9FBF-5BF8D62BA9D3.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_D61C1B00-1BE9-44A4-9FBF-5BF8D62BA9D3.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_D61C1B00-1BE9-44A4-9FBF-5BF8D62BA9D3.jpg', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_D61C1B00-1BE9-44A4-9FBF-5BF8D62BA9D3.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_D61C1B00-1BE9-44A4-9FBF-5BF8D62BA9D3.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_E95FE733-BEFD-4632-B2E0-4074F4600A97.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_E95FE733-BEFD-4632-B2E0-4074F4600A97.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_E95FE733-BEFD-4632-B2E0-4074F4600A97.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_E95FE733-BEFD-4632-B2E0-4074F4600A97.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_E95FE733-BEFD-4632-B2E0-4074F4600A97.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_E95FE733-BEFD-4632-B2E0-4074F4600A97.jpg', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_E95FE733-BEFD-4632-B2E0-4074F4600A97.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_E95FE733-BEFD-4632-B2E0-4074F4600A97.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_011EA1AF-B4E7-4ED9-897E-949C0AF3C2B3.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_011EA1AF-B4E7-4ED9-897E-949C0AF3C2B3.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_011EA1AF-B4E7-4ED9-897E-949C0AF3C2B3.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_011EA1AF-B4E7-4ED9-897E-949C0AF3C2B3.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_011EA1AF-B4E7-4ED9-897E-949C0AF3C2B3.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_011EA1AF-B4E7-4ED9-897E-949C0AF3C2B3.jpg', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_011EA1AF-B4E7-4ED9-897E-949C0AF3C2B3.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_011EA1AF-B4E7-4ED9-897E-949C0AF3C2B3.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_2C1F591B-E796-4DD1-9B70-87B6FEB9A8EA.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_2C1F591B-E796-4DD1-9B70-87B6FEB9A8EA.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_2C1F591B-E796-4DD1-9B70-87B6FEB9A8EA.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_2C1F591B-E796-4DD1-9B70-87B6FEB9A8EA.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_2C1F591B-E796-4DD1-9B70-87B6FEB9A8EA.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_2C1F591B-E796-4DD1-9B70-87B6FEB9A8EA.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_2C1F591B-E796-4DD1-9B70-87B6FEB9A8EA.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_2C1F591B-E796-4DD1-9B70-87B6FEB9A8EA.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_4EE5059E-B4DD-461A-BB38-C05FBE2616DE.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_4EE5059E-B4DD-461A-BB38-C05FBE2616DE.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_4EE5059E-B4DD-461A-BB38-C05FBE2616DE.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_4EE5059E-B4DD-461A-BB38-C05FBE2616DE.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_4EE5059E-B4DD-461A-BB38-C05FBE2616DE.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_4EE5059E-B4DD-461A-BB38-C05FBE2616DE.jpg', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_4EE5059E-B4DD-461A-BB38-C05FBE2616DE.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_4EE5059E-B4DD-461A-BB38-C05FBE2616DE.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_C2C8381D-1522-4E66-9201-A96CDF47A531.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_C2C8381D-1522-4E66-9201-A96CDF47A531.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_C2C8381D-1522-4E66-9201-A96CDF47A531.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_C2C8381D-1522-4E66-9201-A96CDF47A531.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_C2C8381D-1522-4E66-9201-A96CDF47A531.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_C2C8381D-1522-4E66-9201-A96CDF47A531.jpg', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_C2C8381D-1522-4E66-9201-A96CDF47A531.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_C2C8381D-1522-4E66-9201-A96CDF47A531.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_222C7F16-9D02-4453-AF29-E40BED681221.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_222C7F16-9D02-4453-AF29-E40BED681221.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_222C7F16-9D02-4453-AF29-E40BED681221.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_222C7F16-9D02-4453-AF29-E40BED681221.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_222C7F16-9D02-4453-AF29-E40BED681221.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_222C7F16-9D02-4453-AF29-E40BED681221.jpg', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_222C7F16-9D02-4453-AF29-E40BED681221.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_222C7F16-9D02-4453-AF29-E40BED681221.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_1E8D13EB-2C90-4334-A692-6A1EB033C24C.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_1E8D13EB-2C90-4334-A692-6A1EB033C24C.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_1E8D13EB-2C90-4334-A692-6A1EB033C24C.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_1E8D13EB-2C90-4334-A692-6A1EB033C24C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_1E8D13EB-2C90-4334-A692-6A1EB033C24C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_1E8D13EB-2C90-4334-A692-6A1EB033C24C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_1E8D13EB-2C90-4334-A692-6A1EB033C24C.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_1E8D13EB-2C90-4334-A692-6A1EB033C24C.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_BA42303B-4098-4C31-8F6D-D2B38B273C91.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_BA42303B-4098-4C31-8F6D-D2B38B273C91.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_BA42303B-4098-4C31-8F6D-D2B38B273C91.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_BA42303B-4098-4C31-8F6D-D2B38B273C91.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_BA42303B-4098-4C31-8F6D-D2B38B273C91.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_BA42303B-4098-4C31-8F6D-D2B38B273C91.jpg', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_BA42303B-4098-4C31-8F6D-D2B38B273C91.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_BA42303B-4098-4C31-8F6D-D2B38B273C91.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_25672171-7B2C-4F70-BE5C-485805DE1D60.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_25672171-7B2C-4F70-BE5C-485805DE1D60.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_25672171-7B2C-4F70-BE5C-485805DE1D60.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_25672171-7B2C-4F70-BE5C-485805DE1D60.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_25672171-7B2C-4F70-BE5C-485805DE1D60.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_25672171-7B2C-4F70-BE5C-485805DE1D60.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_25672171-7B2C-4F70-BE5C-485805DE1D60.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_25672171-7B2C-4F70-BE5C-485805DE1D60.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_5_B866E547-78CB-45A7-83CD-F1A41752E356.jpg', u'v5icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_10_B866E547-78CB-45A7-83CD-F1A41752E356.jpg', u'big': u's3/202/813/c21_202_813_24293_1_B866E547-78CB-45A7-83CD-F1A41752E356.jpg', u'list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_6_B866E547-78CB-45A7-83CD-F1A41752E356.jpg', u'v5sheet': u's3/202/813/c21_202_813_24293_8_B866E547-78CB-45A7-83CD-F1A41752E356.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_11_B866E547-78CB-45A7-83CD-F1A41752E356.jpg', u'v5list': u's3/202/813/c21_202_813_24293_9_B866E547-78CB-45A7-83CD-F1A41752E356.jpg', u'icon': u's3/202/813/c21_202_813_24293_7_B866E547-78CB-45A7-83CD-F1A41752E356.jpg'}]
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
maison à vendre - 3 pièces - 78.65 m2 - MONTAUBAN - 82 - MIDI-PYRENEES - Century 21 Riquelme Immobilier
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

MONTAUBAN secteur RAMIER, maison de type 3 à rénover sur un terrain de 2 227 m2.

Cette maison de 1965 est composée d'un séjour, d'une cuisine indépendante avec accès au garage, 2 chambres, salle de bain et WC indépendant. Un grand garage de plus de 30 m2 attenant à la maison.
Une dépendance se trouve à l'arrière de la maison.
Vous pourrez profiter d'un bel espace avec sa parcelle de 2 227 m2.

Visite virtuelle : https://tour.previsite.com/E39A0CF3-A17E-398D-EE4B-97896FA7CDCD

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Localiser le bien

Vue globale

 • Surface totale : 78,7 m2
 • Surface habitable : 78,7 m2
 • Surface terrain : 2 227 m2
 • Nombre de pièces : 3
  • Séjour (24,7 m 2)
  • Chambre (14,8 m 2)
  • Chambre (14,8 m 2)
  • Cuisine (14,4 m 2)
  • Salle de bains (3,8 m 2)
  • WC (1,2 m 2)
  • Dégagement / placard (5,0 m 2)
  • garage (30,5 m 2)

Équipements

Général

 • WC séparés
 • Cheminée, plain pied

À savoir

 • Taxe foncière : 1442 €

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: None
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: True
  bien.certificat_dep: False
  bien.certificat_ges: False
  bien.cle_exam: False
 
Non soumis au DPE
Bien proposé par Virginie rocabruna , agent commercial (RSAC 008421551)

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants